ÁRAMLÁSTAN MÉRÉSEK – MÉRÉSELŐKÉSZÍTŐ ÓRA

 

Alapvető fizikai és mérnöki mennyiségek

 

megnevezés

jel

mértékegység

egyéb

nyomás

 

nyomáskülönbség

túlnyomás

 

depresszió

 

statikus nyomás

 

dinamikus nyomás

össznyomás

nehézségi gyorsulás vektor

kitérés

hőmérséklet

 

gázállandó

sűrűség

sebességvektor, komponensek

derékszögű és

henger koordinátarendszerben

:

:

átlagsebesség

térfogatáram

tömegáram

veszteségtényező

-

diffúzor hatásfok

-, %

ellenállástényező

-

felhajtóerőtényező

-

nyomástényező

-

kinematikai viszkozitás

dinamikai viszkozitás

Reynolds-szám

-

„X” mennyiség abszolút hibája

 

„X” mennyiség relatív hibája

-, %

 

 

Nyomás, sebesség és térfogatáram mérése

 

Nyomásmérés

-          U-csöves manométer

-          Betz-rendszerű manométer

-          ferdecsöves mikromanométer

-          görbecsöves mikromanométer

-          EMB-001 digitális kézi nyomásmérő műszer

Példa:

Vízszintes vagy ferde tengelyű csővezetékben rk sűrűségű közeg áramlik, a vezeték „1” és „2” keresztmetszeteiben érvényes körvezetékkel összekötött oldalfali statikus nyomások közötti Dp1-2 nyomáskülönbség mérése: rmf sűrűségű mérőfolyadékkal töltött U-csöves manométerrel, manométer-egyenlet, leolvasási pontosság (abszolút/relatív hiba) értékelése, majd a pontosság növelése: Betz-rendszerű manométer, ferdecsöves mikromanométer (változó relatív hiba), majd görbecsöves manométerrel (állandó relatív hiba). Fontos a rk és rmf sűrűségek viszonya a nyomásszámítás szempontjából:  ha rk<<rmf  (pl. levegő közeg – víz mérőfolyadék), akkor Dp≈rmfgDh, egyébként (pl. víz közeg – higany mérőfolyadék), akkor Dp=(rmf-rk)gDh.

 

Sebességmérés

-          Pitot-cső

-          Prandtl-cső

-          több pontban mért sebességből átlagsebesség számítása! (átlagok gyöke  gyökök átlaga)

 

Térfogatáram-mérés

-          térfogatáram, tömegáram definíció (folytonosság tétele)

-          pontonkénti sebességmérésen alapuló módszer

o        nem kör keresztmetszetű vezetékek

o        kör keresztmetszetű vezetékek

§         10-pont módszer

§         6-pont módszer

-          szűkítőelemes módszer

o        Venturi-cső (vízszintes / ferde tengely)

o        átfolyó mérőperem (átfolyási szám, iteráció)

o        beszívó mérőperem

o        beszívó tölcsér

 

Méréselőkészítő óra: egyebek

Munka- és tűzvédelmi útmutató, nyilatkozat aláírása

Mérési jegyzőkönyv és beszámoló formai / tartalmi követelményei.

Mérőcsoport beosztás véglegesítése.

 

Tanszéki honlapról (www.ara.bme.hu) letölthető dokumentumok:

-          méréselőkészítő órák anyaga

-          EMB-001 típ. digitális nyomásmérő leírás

-          mérési segédletek: M1 – M13 (htm, pdf)

-          mérési jegyzőkönyv borítólap

-          mérési jegyzőkönyv tartalmi / formai követelményei

-          hibaszámítási segédlet

-          mérőperem számítási segédlet

-          PowerPoint beszámoló előadás minta