SASVÁRI Géza [Nagytétény, 1883. jan. 9. - Budapest, 1950. nov. 20.]


gépészmérnök
, oklevelét 1904-ben a budapesti Műegyetemen szerezte. Pályáját a Fried és Adorján cégnél vasbetontervezőként kezdte. Rövidesen Bánki Donát tanársegédje, majd adjunktusa lett a Műegyetemen. 1915-ben mérnöki doktorátust szerzett, 1919-ben Műegyetemi magántanárrá képesítették, 1932-ben rk. tanári címet kapott. Bánki elhunyta után 1924-től 1939-ig Melczer Tiborral megoszva vezette a Tanszéket, ahol hidrodinamikát adott elő. 1939 után egy ideig tanácsadó mérnöki tevékenységet folytatott, majd a Kőszénbánya és Téglagyár Pesten vezérigazgatója lett. 1945-től 1947-ig ismét a Műegyetemen tanított.
– F. m. Hidrodinamika (Bp., 1925); Hidrogépek (Technikai fejlődésünk története. Bp., 1928).