Áramlástan Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

2024-05-06 11:59 2024-05-21 14:45


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy egykori szeretett és tisztelt kollégánk, Nagy László 2024. május 5-én elhunyt.

Nagy László 1977-ben született Budapesten. Okleveles gépészmérnöki diplomáját a BME Közlekedés- és Járműmérnöki Karán, repülőgépész szakirányon szerezte 2004-ben, témája „Repülőgépek szárnyprofiljainak numerikus vizsgálata – Kis sebességű repülőgépek, főleg vitorlázó repülőgépek szárnyprofilja körül kialakuló áramlás vizsgálata az örvénytranszport egyenlet felhasználásával” (témavezető. Dr. Gausz Tamás).

Az Áramlástan Tanszéken 2004-2007 között doktorandusz volt, doktori témája "A nagy örvény szimulációs módszer (LES) alkalmazása áramlások és áramlás keltette zaj számítására" (témavezető: Dr. Vad János). 

A 2006-2007 tanévben elvégezte a belgiumi Von Karman Institute for Fluid Dynamics kutatóintézet diplomakurzusát, témája "Development of a methodology for the noise prediction of a rotating object" (témavezetők: Dr. Jerome Anthoine, Dr. Patrick Rambaud, Dr. Julien Christophe)

2007-től az Áramlástan Tanszéken tanársegédként, majd tudományos segédmunkatársként az alábbi tantárgyak oktatásában vett részt:

Áramlástan (gyakorlat- és laborvezető, magyar és angol nyelven), Áramlások numerikus modellezése (gyakorlatvezető, magyar és angol nyelven) , Műszaki akusztika és zajcsökkentés (laborvezető, magyar és angol nyelven), Zaj- és rezgésvédelem, elektromágneses kompatibilitás (akusztika tárgyrész előadó), Környezetvédelem műszaki alapjai (akusztika tárgyrész előadó). Összesen mintegy 30 szakdolgozat, diplomaterv és TDK dolgozat témavezetője volt.

Főbb kutatási területei közé tartozott a szárny körüli turbulens áramlás numerikus szimulációja (CFD, Computational Fluid Dynamics), a nagy örvény szimuláció (LES, Large-Eddy Simulation) alkalmazása koherens áramlási struktúrák vizsgálatára, és forgógépek vizsgálata numerikus aeroakusztikai (CAA, Computational Aeroacoustics) szimulációval.

Az oktatás és kutatás mellett a tanszék számítógép-klaszter felelőse és az Áramlástan Szakosztály kapcsolattartója volt, aktívan részt vett a Kutatók Éjszakája szervezésében, lebonyolításában. Szakmai elhivatottsága példaértékű volt mindenki számára.

Nagy méltósággal viselte hosszantartó betegségét, amely egyrészt a doktori kutatásának befejezését, később pedig a súlyosbodó egészségi állapota a tanszéki oktatói munkáját is teljesen ellehetetlenítette. 

Megrendüléssel értesültünk szakmailag elhivatott, mindig segítőkész és önzetlen kedves kollégánk haláláról.

Búcsúztatására 2024. május 25-én, szombaton 13 órakor kerül sor Kékcse község temetőjében.

Emlékét megőrizzük!

 

 

További híreink...


Oszd meg másokkal is!