Áramlástan Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

A tanszék oktatási munkája három, egymást kölcsönösen segítő fő vonulatba sorolható be: elméleti és tapasztalati megfontolások; szimulációs módszerek – rendelkezésünkre áll megfelelő számítógépes felszereltség; méréstechnika – laboratóriumi készültségünkkel támogatva. A tanszék a következő tantárgyakat és tárgycsoportokat gondozza, a tématerületek jelentős részén angol nyelven is: Aerodinamika, Áramlástan, Áramlástani méréstechnika, Áramlástechnikai gépek, Épület aerodinamika, Gázdinamika, Ipari légtechnika, Járműáramlástan, környezetvédelmi és környezettechnikai szaktárgyak, Levegőtisztaság-védelem, Mérnöki meteorológia, Műszaki akusztika és mérési módszerei, Nagy örvény szimuláció, Numerikus áramlástan, Technológiai folyamatok valamint gépészeti rendszerek és modellezésük, Turbulencia és modellezése, Többfázisú és reaktív áramlások modellezése, Vízkezelés, Zajvédelem.

Tanszékünk a következő szakok gondozásában, oktatásában vesz részt. Alapszakok: Gépészmérnöki szak – Folyamattechnika és Gépészeti fejlesztő szakirányok; Mechatronikai mérnöki szak – ezen belül Gépészeti modellezés és Integrated Engineering szakirányok. Mesterszakok: Energetikai mérnöki szak; Gépészmérnöki szak – ezen belül Áramlástechnika specializáció; Épületgépészeti és Eljárástechnikai szak (Komfort épületgépészeti és Eljárástechnikai gépészeti szakirányok); Mechanical Engineering Modelling szak – Fluid Mechanics modul. Tanszékünk jelentős szerepet játszik a Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolához kötődő szervezett doktoranduszi képzésben, különös tekintettel a Gépészeti és energetikai rendszerek és folyamatok alprogramra.

Oktatási munkánknak fontos elemét képezi az ipari szakértői és alkalmazott K+F munkák visszacsatolása a gyakorlatias mérnökképzésbe, ipari esettanulmányokon és terepmunkán, hallgatói labor- és projekt-feladatokon, tehetséggondozó körökön keresztül. Aktív munkakapcsolatot ápolunk olasz, brit és német egyetemekkel, hallgatói mobilitás terén.


Kapcsolódó oldalak

Témakiírások

Témakiírások

Témakiírások (szakdolgozat, diplomamunka, projektfeladat, TDK) Tovább »

Tantárgyak

Tantárgyak

Az általunk oktatott tantárgyakkal kapcsolatos anyagok, információk, tájékoztatók Tovább »


 

Találatok száma: 2

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem       BME Gépészmérnöki Kar